Danh muc san pham

Hotline: 0982 78 78 40

 Từ khóa:

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Học nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Đào tạo thiết kế website

Học khai hải quan điện tử

Nghiệp vụ đấu thầu

Đào tạo kế toán

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

 

 

 

Chương trình khung Đấu thầu

NỘI DUNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

( Theo  Thông tư 04/2019/TT-BKH&ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019) 

 

 

Chương 1: Tổng quan về lựa chọn Nhà thầu

- Mục tiêu của lựa chọn Nhà thầu

- Quá trình hình thành và phát triển công tác Đấu thầu trên Thế giới và tại mốt số nước

- Quá trình hình thành và phát triển công tác Đấu thầu tại Việt Nam

- Tác động của Đấu thầu trong quá trình triển khai dự án

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn Nhà thầu

- Các đối tượng áp dụng

-  Nguyên tắc xử lý tình huống trong Đấu thầu

Chương 2: Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch Lựa chọn Nhà thầu

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch Lựa chọn Nhà thầu

- Nội dung kế hoạch Lựa chọn Nhà thầu

Chương 3: Quy trình lựa chọn Nhà thầu

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn

- Quy trình Đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗi  hợp

- Quy trình Đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Quy trình chào hàng cạnh tranh

- Quy trình chỉ định thầu

- Quy trình mua sắm trực tiếp

- Quy trình tự thực hiện

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu

Chương 4: Lựa chọn Nhà thầu qua mạng

- Khái nhiệm đấu thầu qua mạng

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai Đấu thầu qua mạng

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam

- Giới thiệu về hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các phi phí  trong đấu thầu qua mạng

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn Nhà thầu qua mạng

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam

Chương 5: Hợp đồng

- Nguyên tắc chung của Hợp đồng

- Hồ sơ hợp đồng

- Điều kiện ký kết hợp đồng

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh Hợp đồng

- Đảm bảo thực hiện Hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Quản lý, giám sát thực hiện Hợp đồng

Chương 6: Đảm bảo liêm chính trong Đấu thầu và xử lý vi phạm Pháp luật về Đấu thầu

- Quản lý nhà nước về hoạt động Lựa chọn  Nhà thầu

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong Đấu thầu

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động Đấu thầu

 

 

 


Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam
Trụ sở chính: A3P2 - Tập thể Giáo viên - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
VP Hà Nội : 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội
VP HCM : Sô 195 - đường Nguyễn Gia Trí - P.25 - Q. Bình Thạnh - TPHCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103005468 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/9/2004
Tel : 04.3793 8053 - 0982 78 78 40
Fax : 84.4.3793. 8052
Công ty quà tặng Đào tạo huấn luyện an toàn lao động